Loopbaancoaching

Waarom loopbaancoaching?

Met loopbaancoaching haal je het beste in jezelf naar boven, (her)ontdek wat jouw talenten zijn, voel nieuwe energie en kom meer in balans. Het uitgangspunt is dat jij ontdekt wat jouw talenten, drijfveren en belangrijke voorwaarden zijn. Vanuit dit inzicht bepaal je steeds specifieker jouw richting en vervolgstappen. Wat is er mogelijk en wat (nog) niet? Om te worden wie je wilt zijn moet je in actie komen, durf ernaar op zoek te gaan! Je krijgt intensieve begeleiding en je kunt direct aan de slag om je doel te bereiken.

Hoe verloopt een loopbaantraject?

Na het kennismakingsgesprek leggen we jouw coachingsvraag vast. Deze dient als uitgangspunt van het loopbaantraject. Dit kunnen vragen zijn over je toekomstige loopbaan, maar ook vragen die te maken hebben met (persoonlijk) leiderschap, de balans werk-privé, kwaliteiten en valkuilen of (werk)patronen. Vervolgens maken we een stappenplan waarmee je je doelstelling concreet maakt. Jouw actuele (werk)ervaringen staan hierbij centraal.

Het afnemen van DISC gedrags- en drijfverenanalyse kan ook een goed startpunt zijn. Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Drijfveren bepalen bewust en onbewust waarom we iets doen. Hoe beter je weet wat jij belangrijk vindt, hoe beter je in staat bent om een weloverwogen keuze te maken die goed aanvoelt. Na iedere sessie maak je een reflectieverslag om ook zelf goed zicht te houden op je ontwikkelproces. Gemiddeld bestaat een loopbaantraject uit 5 tot 8 gesprekken.

Eindgesprek

Het laatste gesprek is een evaluatiegesprek. We reflecteren op de door jou geformuleerde ‘gewenste resultaten’. Ook wil ik graag weten hoe, indien van toepassing, de terugkoppeling naar de opdrachtgever of leidinggevende is verlopen. Tenzij anders overeengekomen, ben je zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover met je leidinggevende.

Reflectie

2 maanden na ons laatste gesprek ontvang je een uitnodiging voor een reflectiegesprek. Hierin bespreken we hoe je de inzichten die je hebt opgedaan tijdens het (loopbaan)traject momenteel toepast in je werksituatie.

Sta je open voor loopbaancoaching?

Dan vertel ik graag of ik je kan helpen en wat je van mij mag verwachten. We beginnen met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en duurt ongeveer een uur.  Bel of mail voor een afspraak.

MAAK EEN AFSPRAAK