Life coaching

Waarom life coaching?

Soms kom je er zelf even niet uit. Dan is het fijn om onder begeleiding je situatie onder de loep te nemen. Ik help je op een praktische manier om grip te krijgen op jouw persoonlijke situatie. Inzicht in jouw persoonlijkheid en daaraan gekoppelde kwaliteiten en valkuilen staat centraal. Je hebt mogelijk vragen over (werk)patronen, persoonlijke drijfveren, blokkades of vragen over gevoelens en percepties ten opzichte van anderen. Samen gaan we op zoek naar wat er in de weg staat of wat je mist om bij je doel te komen.

Hoe verloopt dit traject?

Na het kennismakingsgesprek leggen we jouw coachingsvraag vast. Deze dient als uitgangspunt van het coachtraject. Gemiddeld bestaat een (lifecoaching)traject uit 5 tot 8 gesprekken. Tijdens elke sessie heb jij de regie, jij bepaalt wat je wilt bespreken. Ik zet coachtools in die aansluiten bij jouw vraag op dat moment. Ik maak gebruik van diverse  oefeningen vanuit transactionele analyse (TA), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), voice dialogue, oplossingsgericht werken.

Het afnemen van DISC gedrags en drijfverenanalyse kan ook een goed startpunt zijn.  Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Drijfveren bepalen bewust en onbewust waarom we iets doen. Hoe beter je weet wat jij belangrijk vindt, hoe beter je in staat bent om een weloverwogen keuze te maken die goed aanvoelt. Na iedere sessie maak je een reflectieverslag om ook zelf goed zicht te houden op je ontwikkelproces. Krijg zicht waar jij voor staat en kijk met vertrouwen vooruit.

Eindgesprek

Het laatste gesprek is een evaluatiegesprek. We reflecteren op de door jou geformuleerde ‘gewenste resultaten’. Ook wil ik graag weten hoe, indien van toepassing, de terugkoppeling naar de opdrachtgever of leidinggevende is verlopen. Tenzij anders overeengekomen, ben je zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover met je leidinggevende.

Reflectie

2 maanden na ons laatste gesprek ontvang je een uitnodiging voor een reflectiegesprek. Hierin bespreken we hoe je de inzichten die je hebt opgedaan tijdens het (loopbaan)traject momenteel toepast in je werksituatie.

Sta je open voor life coaching?

In een kosteloos en vrijblijvend gesprek vertel ik graag of ik je kan helpen en wat je van mij mag verwachten. Dit gesprek is vrijblijvend en duurt ongeveer een uur. Bel of mail voor een afspraak.

MAAK EEN AFSPRAAK