Tarieven en vergoedingen

Ik maak voor mijn tarieven onderscheid tussen zakelijke en particuliere klanten. Het zakelijke tarief is exclusief BTW en het particuliere tarief is inclusief BTW. Het intakegesprek is altijd gratis. Als we na de intake besluiten een traject met elkaar aan te gaan dienen de kosten voor de start van het coachtraject te zijn voldaan. Bij een niet nagekomen afspraak wordt er een losse sessie in rekening gebracht om het traject goed af te kunnen ronden. Een niet nagekomen afspraak is een afspraak die niet van tevoren (24 uur) is afgezegd of verplaatst.

Particulier Zakelijk

Tegemoetkoming in kosten kan door:

Via het werk

Als je privé een coachingstraject wilt doen, hoeft dat niet te betekenen dat je alles zelf moet betalen. Veel werkgevers hebben een jaarlijks ontwikkel- of opleidingsbudget voor hun medewerkers. Je kunt bij je werkgever nagaan of een professioneel coachingstraject voor jouw ontwikkeling hieronder valt. Veel werkgevers zien het belang in van goede coaching voor hun medewerkers. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw cao een bedrag is opgenomen voor coaching / persoonlijke ontwikkeling.

Bedrijfsarts

In het kader van preventie van burn-out en voorkoming van langdurig ziekteverzuim is soms ook vergoeding mogelijk. Neem daarover contact op met je bedrijfsarts of HR afdeling.

UWV

Als je een uitkering ontvangt kun je het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel of re-integratie.

×

Contact

Ik ontmoet je graag, je kunt mij bereiken op 06-19004163 of via Lianne@zichtcoaching.nl.

× Kennismaken